Gedragsregels en VOG

Gedragsregels en VOG-BHSV

Binnen onze vereniging BHSV vinden wij zorg voor een veilige omgeving voor iedereen en in het bijzonder voor minderjarige, essentieel. Daarom heeft onze vereniging beleid gemaakt om ongewenst gedrag/seksuele intimidatie zo veel als mogelijk tegen te gaan. Alle begeleiders van onze jeugdleden (denk bijvoorbeeld aan trainers, coaches, en vrijwilligers) hebben een verklaring omtrent gedrag (VOG) waarbij het onderzoek op relevante functieaspecten geen bezwaren heeft opgeleverd.
Als onderdeel van het beleid zijn verder de volgende documenten opgesteld die bekeken kunnen worden door de volgende koppelingen te volgen:

Koppeling maken met website BHSV.

- Omgangsregels BHSV
- Intentieverklaring Preventie Seksuele Intimidatie BHSV
- Protocol Grensoverschrijdend GedragOmgangsregels BHSV:

1.Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
2.Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
3.Ik val de ander niet lastig.
4.Ik berokken de ander geen schade.
5.Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
6.Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
7.Ik negeer de ander niet.
8.Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
9.Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
10.Ik kom niet ongewenst dichtbij en raak de ander niet aan tegen zijn of haar wil.
11.Ik geeft de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
12.Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenst opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.