Bestuur

Voorzitter 
Sipko Sipkens

2e voorzitter 
Tim van Hamersveld

Secretariaat 
Wim Rutjens

Penningmeester 
Jos van der Laan

Bestuursleden
Nico Roos
Koos van Wijk
Maurits Vermeulen
Willem Hoogendoorn
Dennis van Kampen

Kascommissie 
n.t.b.

Karpercommissie 
Koos van Wijk 
Tim van Hamersveld

PR commissie 
Willem Hoogendoorn

Visstandbeheer 
Tim van Hamersveld 
Nico Roos

Jeugdcommissie 
Koos van Wijk 
Ruud van Wijk 
John van Wijk 
Tim van Hamersveld 

Witviscommissie
Sipko Sipkens 
Elvis de Graaf